تدابیر غذایی و دارویی ویژه گرم مزاجان

تدابیر غذایی و دارویی ویژه گرم مزاجان

دسته:

توضیحات

آشنایی سریع با کیفیت چهار گانه از نظر حکما

مشخصات فردی مزاجهای گرم

آشنایی با تغییرات بدن در فصل تابستان

آشنایی با مشکلات مزاجهای گرم در فصل تابستانِ

آشنایی با مزاج غذاها در فصل تابستان

آشنایی باچگونگی حفظ سلامتی در فصل تابستان در مزاجهای گرم

(شامل غذا و نوشیدنی و اعمال یدوای)