روش های کنترل استرس از منظر آیورودا(طب سنتی هندی)

روش های کنترل استرس از منظر آیورودا(طب سنتی هندی)

دسته:

توضیحات

مدیریت استرس از منظر آیورودا(طب سنتی هندی)

شناخت طبع در آیورودا

شناخت منشا استرس و اختلال عصبی

شناخت تغذیه مناسب آن

مارما(نقاط تولید انرژی) آرام کننده استرس

معرفی روغن ،اسانس و دمنوش های کمک کننده