توضیحات

معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان
معرفی فیتوکمیکالها ی ضد سرطان
معرفی دمنوش
معجون ضد سرطان
سالاد پیشگیری ازسرطان به همراه چاشنی مخصوص
شیوه ی زندگی مناسب برای پیشگیری از سرطان