توضیحات

آشنایی با انواع صابون
ساخت صابون با انواع  پایه گلیسرین و چیپس صابون
ساخت عملی صابون
فرمولاسیون ساخت صابون ذغال فعال و زردچوبه