آموزشگاه گیاه دانه شما را به بازدید از پنجمین نمایشگاه گیاهان دارویی به صورت مجازی دعوت می کند.

در این نمایشگاه سرکار خانم مهندس پرتوی در زمینه معرفی دوره های آموزشی در حوزه گیاهان دارویی سخنرانی خواهند کرد.

زمان نمایشگاه: سه شنبه ۲۳ آذر الی جمعه ۲۶ آذر

زمان سخنرانی: سه شنبه 23 آذر ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۳

لینک ورود: https://exhibition.chtm.isti.ir/