🍃عناب نیم کوب شده ۱۰۰ گرم
🍃سپستان ۱۵ گرم
🍃بادرنجبویه ۱۵ گرم
🍃کلپوره ۱۰ گرم
🍃گل گاوزبان ۱۰ گرم
🍃پرسیاوشان ۱۰ گرم
🍃گل زوفا ۱۰ گرم
✅همه را نیمکوب کرده به ۷ قسمت مساوی تقسیم کنید.
هر روز صبح قبل از صبحانه یک قسمت از آن را دم کرده سپس آن را صاف کرده با عسل شیرین کرده بنوشید.

گیاهان داروییمقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.