در طب سنتي چهـارگـل مشتـمل بـر گل چـهـار گیاه بنفشه، پنیرک (ختـمی خبازی)، نیلوفـر و عشـقـه و یـا بنفشه، پنیـرک، ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

پماد با اسانس هاي گياهي براي شش ها

اسانس اکاليپتـوس            12 قطره اسانس نعنا فلفلي           10 قطره رزمـاري                              8  قطره روغن نارگيل                       2 قاشق غذاخوري شي باتر                             2 ... ادامه مطلب