در طب سنتي چهـارگـل مشتـمل بـر گل چـهـار گیاه بنفشه، پنیرک (ختـمی خبازی)، نیلوفـر و عشـقـه و یـا بنفشه، پنیـرک، ... ادامه مطلب
ادامه مطلب

پماد با اسانس هاي گياهي براي شش ها

اسانس اکاليپتـوس            ۱۲ قطره اسانس نعنا فلفلي           ۱۰ قطره رزمـاري                              ۸  قطره روغن نارگيل                       ۲ قاشق غذاخوري شي باتر                             ۲ ... ادامه مطلب