(مهلت پیش ثبت‌نام ترم جدید با تخفیف جشنواره: تا 30 مرداد)

  • بررسی بازار گیاهان دارویی
  • بررسی مشخصات ظاهری و نتایج – گواهی های کیفیت گیاهان دارویی
  • بررسی بازار و شیوه های بازاریابی گیاهان دارویی
  • فرآوری اولیه و آماده سازی برای فروش گیاهان دارویی
  • انجام عملیات خرید و فروش گیاهان دارویی
  • بررسی تبلیغات خرید و فروش گیاهان دارویی
  • استفاده از نرم افزار ها و سامانه های اینترنتی معاملات گیاهان دارویی
  • بکارگیری اسناد، قرارداد ها و شرکت های تجاری فروشنده و خریدار گیاهان دارویی
  • وصول مطالبات و انجام امور قضایی

*‌ حضوری- آنلاین- آفلاین

*‎‌ به همراه پشتیبانی نامحدود، کار عملی، ارسال فیلم تمام جلسات