خواص سکنجبین

🍸ضد تشنگی

🍸مفتح سدد

🍸مقطع اخلاط لزج

🍸ملطف (لطیف کننده مواد غلیظ)

🍸 تغلیظ کننده مواد رقیق

🍸تسکین دهنده حدت خون و صفرا

❌مضرات سکنجبین برای سرفه ضرر دارد.

✅مصلحات سکنجبین

🍻 ماءالشعیر طبی. برای کسانی که نباید از سکنجبین استفاده کنند به اشتباه آن را مصرف کنند توصیه میشود بلافاصله ماءالشعیر طبی میل کنند تا رفع مضرت شود.

🔰 انواع مهم سکنجبین

🍶سکنجبین ساده: این نوع سکنجبین ماده اصلی همه سکنجبین هاست حاوی شکر و سرکه است.

✅موارد استفاده: درمان تب های گرم و تسکین تشنگی، تفتیح سدد و بیرون کشیدن و دفع بلغم و صفرای زائد

🍶 سکنجبین عسلی: حاوی عسل و سرکه است. در بیماریهای بلغمی، تب های کهنه و تقویت معده و کبد و تفتیح سدد آن به کار میرود.

🍶سکنجبین های اصولی: حاوی پوست بیخ کبر، پوست بیخ کرفس، پوست بیخ کاسنی، پوست بیخ رازیانه و …. است. ✅ موارد استفاده: بیماری های کبد،معده و تب ها

🍶سکنجبین افتیمونی: اساس آن افتیمون و بسفایج است.

✅ موارد استفاده: سکنجبین افتیمونی بیشتر همراه ماءالجبن تجویز می شود. در بیماریهای سوداوی به کار میرود.

🍶سکنجبین بزوری: حاوی تخم هایی (بزوراتی) از قبیل تخم کاسنی، تخم رازیانه، تخم انیسون، تخم کشوث، تخم خربزه، تخم خیارین، تخم کرفس و ….. است.

✅ موارد استفاده: حمیات گرم و مرکب، استسقا، سدد کبد و طحال، تسکین تشنگی در تب هاو ضعف معده. 🍶سکنجبین راسنی: حاوی راست است. برای برخی موارد از پوست بیخ بادیان، پوست بیخ کرفس، تخم بادیان و انیسون نیز در تهیه این نوع سکنجبین استفاده میشود.

✅ موارد استفاده: بیماریهای قفسه سینه و ریه که ناشی از رطوبت غلیظ و لزج باشد. نفس الانتصاب، دردهای مفصلی، تقویت اعضای رئیسه، احتباس طمث، سنگ کلیه و مثانه، تقویت معده و تفتیح سده کبدی و طحالی

🍶سکنجبین راوندی: حاوی ریوند چینی است و برای تقویت و کارآیی بیشتر از تربد، بسفایج، تخم کاسنی، تخم شاهتره، کشوث، غاریقون و زنجبیل نیز استفاده میشود.

✅ موارد استفاده: درمان بیماریهای یرقان، دردهای کبد ناشی از حرارت و رفع یبوست

🍶سکنجبین رمانی: حاوی آب انار ترش و شیرین و تمرهندی است.

✅ موارد استفاده: تب های کهنه و مزمن و محرقه و بیماریهای کبد و معده.

🍶 سکنجبین سفرجلی: حاوی آب سفرجل است که به فارسی به گفته میشود.

✅ موارد استفاده: بیماریهای معده که گرمی و حرارت زیاد نداشته باشد، تحریک اشتها و تقویت معده، تفتیح سده کبدی. و ناقهان

🍶 سکنجبین عنصلی: حاوی پیازعنصل یا سرکه عنصل است.

✅ موارد استفاده: بیماریهای ریه مانند ربو، تنگی نفس، سرفه بلغمی،اخراج جنین مرده، استسقا

🍶سکنجبین کبری: حاوی بیخ کبر است

✅موارد استفاده: تب های بلغمی، تفتیح سدد کبد و طحال.

مجموعه مقالات طب ایرانی

🍶🍸 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای گیاه دانه

@giahdaneh

www.instagram.com/giahdaneh

http://B2n.ir/x70695

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *