چای موز

چای موز باداشتن پتاسیم و منیزیم ضد استرس، ضدبی خوابی، کنترل کننده فشار خون بالاسـت. یـک مـوز با پوست را ... ادامه مطلب

آبمیوه درمانی

فشارخون بالا: چغندر، سیب، کرفس، آناناس، لیمو سردرد: سیب، خیار، کلم کیل، زنجبیل، کرفس سرماخوردگی: هویـج، آنـانـاس، زنجبیل، سیر افسـردگـی: ... ادامه مطلب